เครื่องสแกนลายนิ้วมือและโปรแกรมจัดการเวลาการทำงานรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น ที่ติดตั้งและให้บริการในรูปแบบคลาด์ พร้อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือประสิทธิภาพสูง

Finger Scan on cloud base system with Cloud Time

CloudTime รูปแบบใหม่ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมโปรแกรมแบบคลาวด์ - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, ระบบลงเวลา, เครื่องบันทึกเวลา, ระบบควบคุมประตู

CloudTime คืออะไร